პანდემიის შედეგები და შრომის ბაზარი

ფოტო კრედიტი: People Matters

ისტორიას თვალს თუ გადავავლებთ, დავრწმუნდებით, რომ პანდემიები და ეპიდემიები მნიშვნელოვნად ცვლიან მსოფლიოს. მაგალითად, შავმა ჭირმა იმდენად შეცვალა დამქირავებელსა და დაქირავებულს შორის ურთიერთობა, რომ განათლების მიღების მოთხოვნილება გაიზარდა და ეპოქა პროგრესის გზას დაადგა. 1300-იან წლებში მუშა ხელის სიმცირის გამო ინგლისელი მშრომელი ადამიანის ხელფასი დღეში 2 პენსიდან ჯერ 4-მდე და შემდეგ 6-მდე გაიზარდა. მუშა ხელის გაძვირებამ კი ტექნიკური ხრიკების გამოგონების პროვოცირება გამოიწვია, რაც თავის მხრივ ცოდნას მოითხოვდა და შესაბამისად ცოდნის მიღების მიმართაც გაიზარდა მოთხოვნილება.

ადრე, მე-19-ე საუკუნის მიწურულს, დასაქმების საკითხში ადამიანის ნაჩვრეტებიანი და ლაქებიანი სახე ერთ-ერთ უპირატეს ფაქტორად მიიჩნეოდა. მსგავსი სახე ნიშნავდა, რომ ამ ადამიანს ისეთი მომაკვდინებელი დაავადება როგორიც ყვავილი იყო, უკვე გადატანილი ჰქონდა და დამსაქმებლისა და კოლეგებისთვის იგი საფრთხეს აღარ წარმოადგენდა. ეს გრძელდებოდა მე-20 საუკუნის 70-იან წლებამდე.

რა ცვლილებას დატოვებს COVID-19 ჩვენს რეალობაში, ჯერ-ჯერობით მკაფიო პასუხები არ გვაქვს, თუმცა უკვე ყველანი ვხვდებით, რომ მსოფლიო ისეთი აღარ იქნება, როგორიც პანდემიამდე იყო და ამიერიდან ბევრი რამ შეიცვლება.

უახლოეს მომავალში შესაძლოა, დასაქმების ბაზარზე ადამიანები, რომლებსაც კორონავირუსი გადატანილი აქვთ უპირატესობაში აღმოჩდნენ. ხოლო ვრცელ პერსპექტივაში, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ეკონონიკური კრიზისის წინაშეა, ვირუსმა შესაძლოა გაცილებით მაშტაბური გარდატეხები მოახდინოს ცოდნის მიღების და ამ ცოდნის მიზნობრივად გამოყენების საკითხებში, რაც იმედია დადებითად აისახება თანამედროვე მსოფლიოზე.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s