ყველაზე ხშირად დაუბანელი ადგილები ხელის მტევნებზე

ხელები, ვურუსებისთვის ყველაზე მოსახერხებელი ტრანსპორტია. მათი დახმარებით ისინი ყველაზე ადვილად ხვდებიან ადამიანის ორგანიზმში.

როგორც აღმოჩნდა, ხელების დაბანის დროს შეცდომებს ხშირად ვუშვებთ და კონკრეტულად სად ვუშვებთ შეცდომებს, სამედიცინო ჟურნალებში დატანილ ამ ილისტრაციაზეც კარგად სჩანს:

სურათზე წითლად არის მონიშნული ხელის მტევნების ის უბნები, რომლებიც დაბანის დროს ყველაზე ხშირად რჩება დაუბანელი, ნარინჯისფრად აღნიშნულია ის ადგილები, რომლებიც ყოველთვის არა, მაგრამ ზოგჯერ მაინც გვრჩება დაუბანელი, ხოლო ყვითლად მონიშნულია უბნები, რომლებიც იშვიათად, სიჩქარეში გვრჩება უყურადღებოდ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s