კოსმოსურ ხომალდებად ქცეული ყოველდღიური მოხმარების საგნები

Eric Geusz არის ის მხატვარი და დეველოპერი, რომელსაც თამამად შეუძლია თქვას, რომ ნიჭს და ფანტაზიას არ უჩივის. თუნდაც იმიტომ, რომ მას ყოველდღიური მოხმარების ნივთების ინსპირაციით ასეთი საინტერესო ნამუშევრებს შექმნა შეუძლია:

წყარო: Eric Geusz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s