ფუტკრის ხორთუმი და ნემსის წვერი მიკროსკოპის ქვეშ

ფოტო: Science & Engineering

თუ დააკვირდებით ნახავთ, რომ ფუტკრის ხორთუმი შედგება 2 განყოფილებისგან – პირველი ნაწილით მხოლოდ ნექტარს ისრუტავს და გამოყოფს ე.წ. ფუტკრის შხამს და მეორე ნაწილს საკვების მიღებისთვის იყენებს.

მიუხედავად პატარა ზომისა, ფუტკრის ანატომია ერთ-ერთ ყველაზე რთულ კონსტრუქციად ითვლება ბიოლოგიაში. წარმოიდგინეთ, ჯერ მარტო ფუტკრის თვალი შედგება 60 000-მდე მიკრო ფოტოსენსორისგან, რომელსაც ომატიდია (ommatidia) ჰქვია.

წყარო: ASKABIOLOGIST

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s